Refleksion over "Vågn op, du som sover ..."

 Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig!
(Efeserbrevet kap. 5 vers 14)

Maler Arne Haugen Sørensen har malet sine fantastiske opstandelsesbilleder. Når vi bliver frygtsomme og tvivlsomme, kan det være godt at have billeder at hvile ved i sind og tanker.

Selv synes jeg, at Arne Haugen Sørensens opstandelsesmotiv er godt at finde trøst og ro i. Guds store lysende hænder, der løfter det lille skrøbelige menneske op af gravens mørke, er et stærkt og livgivende billede.

Det er næsten svært at skimte graven i alt mørket under hænderne, for det stærke lys fra hænderne trænger mørket væk. Hvis man kigger nærmere på billedet, kan man ane en horisont i mørket. Det er som kanten på jorden eller på livet – som afgrundens kant. Mennesket er ikke forladt og alene dér. Gud er med og løfter mennesket – ja, dig og mig – op og ind i sin lysende favn, ind til livet. Det er opstandelseshåbet.

Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig!

Skrevet af Mette Enevold