Dåb eller navngivelse

 

Inden et barn er 6 måneder gammelt skal det have et navn enten ved dåb eller navngivning. Dåb aftales med kirkekontoret. 

Ved dåb har vi brug for navn og adresse på den person som skal bære barnet (gudmor/far) samt navne og adresser på mindst 2 højst 5 faddere, gudmor/far inklusive.  Herefter vil man få en samtale med den præst, der skal døbe barnet. 

Ved navngivning henvender man sig med sit MIT ID via www.borger.dk, hvor man selv udfylder og sender navngivningen digitalt til kordegnekontoret. Bemærk at begge forældre skal være medunderskrivere ved navngivning af deres fælles barn. 

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Fornavnet skal være optaget på Familieretshusets liste over godkendte navne: www.familieretshuset.dk

I Sthens Sogn afholdes dåb - kontakt én af kirkens præster eller kirkekontoret 4922 2951 for nærmere aftale.