Syng dig glad

Syng dig glad….
Klumme i Helsingør Dagblad den 4. juni 2023 

At synge giver glæde, og at synge sammen med andre giver øjeblikke af lykkefølelse. Sådan beskriver mange det, når de synger i kor eller deltager i fællessang eller synger sammen i kirken eller ved festlige lejligheder eller ved sportsbegivenheder.

At synge alene derhjemme er ikke det samme som at forenes med alle de andre stemmer, når man synger med mange andre. Vi oplevede under coronanedlukningerne, hvad det betød med TV’s ’fællessang på afstand’. Det samlede os alle, at vi på samme tid så og sang med, selv om vi ikke kunne samles på det samme sted. Fællessang gav os glæde og livsmod og bar os igennem svære tider.

Og glæden blev ikke mindre, da vi igen kunne samles fysisk og kunne synge sammen igen. Det blev til øjeblikke af lykkefølelse. Man var ikke alene og adskilt mere, men samlet i fællesskab og kunne forenes i én stemme. For det er det, der sker, når man synger sammen. Det handler ikke om én selv, éns egen stemme og præstation – tværtimod handler det om at smelte ind i fællesskabet og blive til én stemme, hvor alle kan være med.

Jeg hører jævnligt nogle sige, at han/hun ikke har en tone i livet og ikke kan synge. Det er så ulykkeligt, at nogle har fået det at vide en gang i skolen eller privat, for det er ikke rigtigt. Alle kan være med til at synge sammen og smelte ind i den fælles stemme, når det handler om fællessang. Med fællessang drejer det sig jo netop ikke om solosang eller professionel stemmeuddannet sang, som man får løn for.

Alle kan være med til fællessang med hver sin stemme, der smelter sammen til én. Det giver ikke bare glæde, men også øjeblikke af lykkefølelse. For der sker noget med én, når man synger sammen med andre: man er ikke alene, paraderne falder, man trækker vejret bedre både fysisk, psykisk og åndeligt, man giver slip på fokus på én selv og hengiver sig, man får plads til følelserne, man mærker glæden i krop og sind og oplever øjeblikke af lykkefølelse.

Selvfølgelig skal man også nogle gange slide lidt med det, hvis man skal lære en ny sang, eller hvis stemmen svigter og skal trænes lidt i gang. Selvfølgelig kan man også være så nedtrykt og ked af det, at man bare ikke orker at synge.

Men det særlige er, at også i svære stunder kan sangen løfte os op og give os et åndehul og få nyt mod til at pible frem i os. Sangen rummer alle vores følelser, og vi kan godt synge os til glæde.

 Reformatoren Martin Luther tillagde også musikken stor betydning i sit reformatoriske program, hvor ikke mindst menighedens salmesang blev vigtig, og derfor har vi så stor en salmesangstradition i vores kirker. Luther mente, at bortset fra Guds ord er der intet som den menneskelige stemme, som kan bevæge følelserne. Den skal bruges til at synge Guds pris. Den kan gøre de sørgende glade, opmuntre de fortvivlede, nedbryde de stolte, neddæmpe dem, som hader.

Luther skriver et sted om ’fru Musica’: ”Blandt alle glæder på jorden her, ej nogen skønnere findes der, end den, jeg giver alt med min sang og med så mangen livsalig klang.” Og derefter beskriver han, hvad der sker, når ’fru Musica’ lader venner forenes i sang: der er ingen plads til onde tanker, al sorg forsvinder, al strid tier, vrede, had, nag eller nid er der ikke plads til, bekymring og tungsind viger. (s. 77 i Martin Schwartz Lausten: Martin Luther - munk, oprører, reformator.)

Vi kan synge os glade, og sammen med andre kan sangen give os øjeblikke af lykkefølelse. Derfor er det så vigtigt, at vi alle får mulighed for at være med i et sangfællesskab, fra vi er helt små og livet igennem.

Der er mange tilbud for vores børn og os selv lige rundt om os, det er bare om at gribe dem. Der er babysalmesang i kirkerne, sang på skolerne, sang med konfirmanderne, sang på gymnasierne, måske sang på arbejdspladsen, højskolesang og korliv i nærområdet og sang på musikskolen.

Stor sangglæde er der også i Sthens Kirke både til gudstjenesterne og i koret De levende Sthene og om onsdagen til Fællessang, hvor mange sangglade mennesker synger fællessang fra Højskolesangbogen.

Alle kan være med, så kom gerne og syng dig glad.

Skrevet af sognepræst Mette Enevold.