KLUMME i Helsingør Dagblad 31.12.23

Præstens nytårshilsen: Åbne døre

 

”Jul giver en frisk og glad følelse i kroppen. Man tænker på alle de gode ting, der kommer til at ske.” Sådan ytrede en pige sig forventningsfuldt i en avis før jul.

 

Hvis vi nu skifter ordet ’jul’ ud med ’nytår’ kunne sætningen måske også bruges her ved årsskiftet: ”Nytår giver en frisk og glad følelse i kroppen. Man tænker på alle de gode ting, der kommer til at ske.”

 

Prøv at sige de ord højt for dig selv nogle gange. Måske det først føles ubekvemt i munden, fordi al krisestemningen fylder så meget om ufred og krig og klima og mistrivsel og menneskeskabte problemer, så der slet ikke er plads til andet i os, da slet ikke friskhed, glæde og forventning. Men gentager du ordene om nytårets friskhed og glæde og tænker på alle de gode ting, der kommer til at ske, så vil du måske opleve, at du får blik for også alt det gode, der sker.

 

Når vi står ved et årsskifte, gør vi ofte status over tingenes tilstand i året, der gik, og vi taler om forventninger og ønsker til året, der kommer, og der er mere end nogensinde brug for, at vi træner os i at holde fast på alt det gode, som sker iblandt os. Så ikke vores blik, sind og tanker kun fastholder alt det splittende og uforsonlige og lader modløsheden vinde.

 

Det har vi alle et ansvar for. Når vi hver især gør status over året, der gik, så kan vi lave den øvelse ikke at begynde med at remse det op, som gik skidt, men begynde med at nævne mindst 12 gode stunder (en for hver måned i året), hvor liv, håb, mod og godhed har vist sig. Det kan være i lykkelige stunder, men det kan også være på trods af og midt i alt det svære, også ved et dødsfald. I en svær situation kan en hjælpende hånd vise sig, eller i samvær med andre kan modet og glæden pible frem måske helt uventet.

 

I Sthens Kirke, hvor jeg er præst, sad vi for nylig og talte om året, der gik, og glæden blev større og større, jo mere vi talte om alle de gode stunder, der har været i det forgangne år. Mange forskellige mennesker i alle aldre kommer i Sthens Kirke og synger, strikker, hjælper, taler, bliver lyttet til, bliver trøstet, deler glæder og sorger og holder gudstjenester sammen. Fællesskabet er åbent for alle, der vil være med.

 

Og en af de mange glæder fra året, der gik, var også vores fælles åbne døre med vores naboer overfor: moskéen. Vi holdt åbent hus i kirke og moské sidst i september, hvor mange mennesker fra begge sider af vejen kom og besøgte hinanden. Der var plads til alle spørgsmål, og der var fremvisning begge steder, og det gode, der skete, var samtalerne og besøget hos hinanden, for nu kender vi hinanden lidt bedre. Der var glæde, nysgerrighed, lytten og respekt.

 

Som gode naboer skal vi lytte til hinandens forskelligheder, og ingen skal være enige eller omvende hinanden, men vi skal tale sammen og respektere hinanden og besøge hinanden. Det gjorde vi, og det blev en rigtig god dag, som vi vil gentage i det nye år.

Sådanne historier skal der skrives mere om og ikke kun alle de splittende og negative beretninger, og sammen skal vi træne os i at få blik for og holde fast i alt det gode, som også sker.

 

Åbne døre i sind og tanker og åbne døre i handling mod vores naboer og vores medmennesker kan vi alle øve os i frem for kun at samles med ligesindede og mene, at vi har hører til de gode og de andre til de onde og forkerte. Der er rigeligt af splittelse mellem mennesker i verden, så der er hårdt brug for alles indsats for sameksistens og samtale.

 

Nytårsforsætter hører også denne tid til, og et nytårsforsæt kunne være: at vi hver især åbner døre for vores medmenneske og tænker årsskiftet som en frisk ny begyndelse, hvor vi fokuserer på alle de gode ting, vi kan være med til at få til at ske i det nye år.

 

Det virker med gentagelse, så lad mig slutte med at gentage ordene fra begyndelsen: ”Nytår giver en frisk og glad følelse i kroppen. Man tænker på alle de gode ting, der kommer til at ske.”

 

Med ønsket om et godt og velsignet nytår til alle!

 

Mette Enevold, sognepræst ved Sthens Kirke.