Menighedsrådet

Menighedsrådet

Sthens Sogns Menighedsråd består af 9 valgte medlemmer samt kirkens to sognepræster, der er faste medlemmer. I menighedsrådet planlægges kirkens aktiviteter og økonomi. Menighedsrådet er ledelse for kirkens ansatte. Der afholdes ti møder årligt. Menighedsrådet nedsætter jævnligt udvalg, når særlige opgaver skal løses, og har desuden en række permanente udvalg, der varetager forskellige funktioner. Desuden vælges medlemmer til Helsingør Kirkegårds bestyrelse, hvori der sidder præster og menighedsrådsmedlemmer fra byens fire kirker.

Menighedsmøde

Det lovpligtige menighedsmøde afholdes en gang om året. Her aflægger menighedsrådet årsberetning, mens der serveres en let anretning.

   Menighedsrådets kalender