Dåb er håb

”Større rigdom, end hvad ord kan rumme, har du givet os ved dåbens gave.
Herre skænk os troen fuld af glæde!” (Fra salme 448 vers 6 i Den Danske Salmebog)

For nylig hørte jeg en præstekollega sige, at hun har lavet et slogan, der lyder: Dåb er håb. Det er et meget kort slogan, men det siger klart, hvad dåben giver: håb på vores vej. Dåb er håb.

I dåben får du og jeg skænket Guds livshåb – det levende håb, Kristus – at leve ud fra. Dåben er håbsrammen om dit liv. Dåb er, at der altid er håb, uagtet at du ikke forstår alting og ikke kan få svar på alting og ikke kan forklare alting. Og uagtet om du kæmper med din tro, og tvivlen også melder sig.

Dåb er håb , for Gud er den aktive, der rækker dig håbet. Du er den passive, der kan tage imod og få skænket troen fuld af glæde!

Dåbens gave er, at håbet altid følger dig på din vej. Dvs. håbet om Guds kærlighed, som aldrig stopper, men varer ind i evigheden. Håbet om, at det ender godt uanset hvad.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme, har du givet os ved dåbens gave.

Skrevet af sognepræst Mette Enevold