Begravelse / bisættelse

Begravelser og bisættelser kan finde sted fra kirken eller andet sted, for eksempel fra Helsingør Kirkegårds kapel. 

Man henvender sig til præsten for at aftale tidspunkt for handlingen og for en nærmere samtale. 

Til løsning af det praktiske anbefales det, at man kontakter et bedemandsfirma.