Særlige gudstjenester

Nytårsdag 1. januar
Gudstjeneste kl. 16. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår over et glas champagne.


Fastelavns søndag
Kom gerne udklædt! Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller.


Skærtorsdag

Der er fællesspisning kl. 18.00 - Alle er velkomne!
Tilmelding til kirkekontoret på telefon 49222951.
Pris kr. 50,-.

Efter måltidet er der aftengudstjeneste kl. 19.30.


Bededag
Konfirmation kl. 10, kl. 12 (kl. 14 - efter behov)


Kristi Himmelfarts dag
Konfirmation kl. 10, kl. 12 (kl.14 - efter behov)


2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i skoven bag Egebæksvang Kirke - et samarbejde mellem Mørdrup, Egebæksvang og Sthens Kirker.


Alle Helgens gudstjeneste
Vi mindes dem, vi har mistet i årets løb - med efterfølgende kaffebord. 
Der vil naturligvis være mulighed for en samtale med en af kirkens præster.


Juleaften

Gudstjeneste kl. 14.30.
Gudstjeneste kl. 16.00.

Billeder