Særlige gudstjenester

Nytårsdag 1. januar
Gudstjeneste kl. 16. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår over et glas "bobler".


Fastelavns søndag
Kom gerne udklædt! Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller.


Skærtorsdag

Der er fællesspisning kl. 18.00 - Alle er velkomne!
Tilmelding til kirkekontoret på telefon 49222951.
Pris kr. 50,-.

Efter måltidet er der aftengudstjeneste kl. 19.30.


Kristi Himmelfarts dag & den følgende lørdag

Konfirmation kl. 10, kl. 12 (kl.14 - efter behov)


2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste


Alle Helgens gudstjeneste
Vi mindes dem, vi har mistet i årets løb - med efterfølgende kaffebord. 
Der vil naturligvis være mulighed for en samtale med en af kirkens præster.


Juleaften

Gudstjeneste kl. 14.00.
Gudstjeneste kl. 15.30.

Billeder