Medlemskab af folkekirken

Medlemskab af Folkekirken opnår man kun ved dåb. 

Genindtrædelse, efter man har været meldt ud, sker ved henvendelse til en af sognets præster. 

Udmeldelse af Folkekirken kan ske på almindeligt papir med navn, adresse, samt cpr.nr. og underskrift, som skal afleveres på kirkekontoret.