Fødsel og navn


 

Ved fødsel på hospital meddeles fødslen automatisk til kordegnen på kirkekontoret i Sthens sogn, når moderen bor i sognet. Ved hjemmefødsel skal der rettes henvendelse til kordegnen på telefon 4922 2951.

Alle børn skal have et navn indenfor barnets første 6 levemåneder - enten ved dåb eller navngivning.

Ønsker man ikke at døbe sit barn, anmeldes navnet via www.borger.dk, hvor begge forældre signerer med deres NemId. Ønsker man sit barn døbt, kontaktes kirkens kontor på telefon 4922 2951 med henblik på at aftale en dåbsdato

Reglerne for navn findes her - https://familieretshuset.dk/navne/navne/fornavn-mellemnavn-efternavn